POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE UZ L22053 – GRAD ZLATAR, MARTINEČKA ULICA

Grad Zlatar, temeljem Odluke o prikupljanju ponuda pismenim pozivom za dostavu ponuda za uređenje pješačke staze uz L22053 – Grad Zlatar, Martinečka ulica (KLASA: 363-01/17-01/24, URBROJ: 2211/01-02-17-6) i članka 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” 22/17), pokreće postupak jednostavne nabave za uređenje pješačke staze u Martinečkoj ulici.

Procijenjena vrijednost radova je 176.000,00 kuna bez PDV-a.

Rok za dostavu ponuda je 22. kolovoza 2017. do 9:00 sati.

Ponude se dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom na adresu: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar, Ponuda za uređenje pješačke staze uz L22053 – Grad Zlatar, Martinečka ulica, ne otvaraj. 

Odluka o prikupljanju ponuda

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija za prikupljanje ponuda

Projektni zadatak

Troškovnik – uređenje pješačke staze uz L22053 – Grad Zlatar

Obrazac ponude

Izjava o nekažnjavanju

 

Comments are closed.

Dokumenti