4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 26. listopada 2017. godine doneseni su slijedeći akti:

 1. Zaključak o usvajanju Zapisnika 3. sjednice (pdf),
 2. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zlatara (pdf),
 3. Odluka o uklanjanju dijela građevine i cijelog ogradnog zida na kčbr. 96 K.O. Zlatar (pdf),
 4. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Zlatara (pdf),
 5. Odluka o pokretanju projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova (pdf),
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Zlatara za 2017. godinu (pdf)
 7. Zaključak o donošenju: (pdf)
  • Analize davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Zlatara (KLASA: 363-01/17-01/28, URBROJ: 2211/01-01-17-17),
  • Procjene vrijednosti koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Zlatara (KLASA: 363-01/17-01/28, URBROJ: 2211/01-01-17-18),
  • Dokumentacije za nadmetanje za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Zlatara (KLASA: 363-01/17-01/28, URBROJ: 2211/01-01-17-19).

Odgovori

Dokumenti