NACRT ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA

 Grad Zlatar 31. listopada 2018.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Zlatara.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. studenoga 2018. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na adresu elektroničke pošte: grad@zlatar.hr

Nacrt Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Zlatara

Obrazac za prijedloge

Odgovori

Dokumenti