NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU ZA PODRUČJE GRADA ZLATARA

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI ZA PODRUČJE GRADA ZLATARA
20. studenoga 2018.
NACRT PLANA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU
21. studenoga 2018.

 Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o komunalnom doprinosu za područje Grada Zlatara (PDF)

Odgovori

Dokumenti