OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

Gradonačelnik Grada Zlatara raspisao je 28. prosinca 2015. godine Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj godini 2015/2016. U proračunu Grada Zlatara osigurana su sredstva za pet studentskih i deset učeničkih stipendija. Mjesečno stipendija za učenike srednjih škola iznosi 200,00 kn, a za studente 500,00 kn.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave Natječaja.

Tekst akta i obrazac prijave mogu se preuzeti na linku:

Natječaj_Stipendije

Obrazac_Stipendije

Odgovori

Dokumenti