TEČAJ ENGLESKOG JEZIKA

Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića Zlatar poziva zainteresirane na prijavu za početni tečaj engleskog jezika za odrasle. Tečaj obuhvaća 70 sati po jednom modulu, odvija se u večernjim satima dinamikom prilagođenom polaznicima, a cijena se može platiti u obrocima. Prijave i informacije na tel: 466 823.

Odgovori

Dokumenti