10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 09. lipnja 2018. godine doneseni su slijedeći akti:

 1. Zaključak o usvajanju Zapisnika 9. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Odluka o imenovanju člana Mandatne komisije (pdf),
 3. Odluka o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića i jaslica Uzdanica Zlatar (pdf),
 4. Odluka o stjecanju gradskih nekretnina (dječji vrtić i dvorište – čkbr. 150/10 k.o. Zlatar) (pdf),
 5. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zlatar (pdf) (Procjena rizika),
 6. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu (pdf),
 7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u proračunu Grada Zlatara 31.12.2017. godine (pdf),
 8. Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u 2017. godini (pdf):
  • Izvješće o realizaciji po Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Izvješće o realizaciji po Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u kulturi,
  • Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u sportu,
  • Izvješće o realizaciji po Programu socijalne skrbi Grada Zlatara,
  • Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
  • Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava spomeničke rente,
  • Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava šumskog doprinosa,
  • Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
 9. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojih programa Grada Zlatara za 2017. godinu (pdf),
 10. Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Zlatara (pdf) (PRPZ – Zlatar),
 11. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Zlatara (pdf).

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti