11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 19. srpnja2018. godine doneseni su slijedeći akti:

 1. Zaključak o usvajanju Zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zlatara za investiciju Rekonstrukcija postojećeg vrtića Uzdanica u Zlataru (pdf),
 3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zlatara za projekt Građenje i opremanje vatrogasnog doma i spremišta u Zlataru (pdf),
 4. II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
  • Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
 5. II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2018. do 2020. godine (pdf),
 6. Programi:
  • II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
  • II. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
  • II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
  • II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
  • II. izmjene, dopune i ispravke Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
 7. II. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu (pdf).

Odgovori

Dokumenti