12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 15. listopada 2018. godine doneseni su slijedeći akti:

  1. Zaključak o usvajanju Zapisnika 11. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
  2. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice Grada Zlatara za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine (pdf),
  3. Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zlatara za I. – VI. 2018. (pdf)
  4. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi, NC Vrh Ivančice (pdf).

Odgovori

Dokumenti