14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (MANDAT 2015. – 2017.)


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Na 14.  sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 11. travnja 2017. godine doneseni su slijedeći akti:

 1. Zaključak i Izvješće o radu za 2016. godinu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar
 2. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o.
 3. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskoj javnoj postrojbi
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2016. godinu i Bilješke
 5. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u proračunu Grada Zlatara 31.12.2016. godine
 6. Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u 2016. godini:
 7. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Zlatara za 2016. godinu
 8. Odluka o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Zlatar za provedbu ulaganja na području Grada Zlatara za projekt „Građenje i opremanje vatrogasnog doma i spremišta u Zlataru“
 9. Odluka o davanju suglasnosti Gradu Zlataru za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grad Zlatar za investiciju – Park hrvatske mladeži
 10. Ispravak i dopuna Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zlatara
 11. Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Zlatara za 2017. godinu
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Zlatara

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti