2. JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove savjeta mladih Grada Zlatara


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

 

Savjet mladih Grada Zlatara osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Zlatara.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zlatara imaju:

  • udruge mladih i udruge koje se bave mladima
  • učenička vijeća i studentski zborovi
  • drugi oblici organiziranja mladih.

 

Kandidati za članove Savjeta mladih Grada Zlatara moraju biti hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Zlatara u dobi od petnaest (15) do dvadesetdevet (29) godina života.

Prijedlog mora sadržavati: Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zlatara podnosi se u pisanom obliku s obrazloženjem, na propisanom obrascu koji sadrži:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),
  • obrazloženje prijedloga.

Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Prijedlog kandidata se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara na propisanom obrascu (koji je dostupan na službenoj internetskoj stranici Grada Zlatara grad@zlatar.hr ili se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara) u roku od 30 dana od objave javnog poziva na oglasnoj ploči Grada Zlatara, na službenoj internetskoj stranici Grada Zlatara i putem Radio Zlatara.

Prijedlozi kandidata se podnose osobno ili putem pošte u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, 49250 ZLATAR, s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih“.

 

OBRAZAC_SAVJET_MLADIH_2012

2._JAVNI_POZIV(Savjet_mladih)


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti