3. sjednica (Mandat 2015.-2017.)

Zapisnik (pdf)

Akti doneseni na sjednici:

Usvajanje zapisnika 2. sjednice Gradskog vijeća

Usvajanje Izvješća o radu Crvenog križa za 2014. godinu

Usvajanje Izvješća o radu Gradske knjižnice Zlatar za 2014. godinu

Usvajanje Izvješća o radu Galerije izvorne umjetnosti Zlatar za 2014. godinu

Usvajanje Izvješće o raud POU dr. Jurja Žerjavića Zltar za 2014. godinu

Imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta dr. Jurja Žerjavića Zlatar

Donošenje Zaključka o započinjanju postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Grada Zlatara

Donošenje odluke o imenovanju predstavnika Grada Zlatara u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH

Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju direktora trgovačkog društva Zlathariakom d.o.o.

Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju skupštine trgovačkog društva Zlathariakom d.o.o.

Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za potpore u poljoprivredi

Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za potpore obrtništvu te malom i srednjem poduzetništvu

Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uređenje groblja, parkova i zelenih površina na području Grada Zlatara

Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova u naseljima na području Grada Zlatara

Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – kupnja kamenog materijala za područje Grada Zlatara temeljem pisanog ugovora

Donošenje Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara

Comments are closed.

Dokumenti