6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367
 Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 30. siječnja 2018. godine doneseni su slijedeći akti:
 1. Zaključak o usvajanju Zapisnika 5. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Zlatar (pdf),
 3. Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
 4. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja mrtvačnica i ukop pokojnika na grobljima na području Grada Zlatara na temelju ugovora (pdf),
 5. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Zlatara (pdf),
 6. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zlatara (pdf),
 7. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (pdf),
 8. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada (pdf),
 9. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (pdf),
 10. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada (pdf),
 11. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zlatara za 2017. godinu (pdf),
 12.  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zlatara (pdf),
 13. Izvješće o radu gradonačelnice Grada Zlatara za razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017. (pdf).

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti