6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)

POTPORA ULAGANJU POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA
1. veljače 2018.
HUMANITARNA AKCIJA 2.B RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE ANTE KOVAČIĆA
13. veljače 2018.
 Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 30. siječnja 2018. godine doneseni su slijedeći akti:
 1. Zaključak o usvajanju Zapisnika 5. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Zlatar (pdf),
 3. Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
 4. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja mrtvačnica i ukop pokojnika na grobljima na području Grada Zlatara na temelju ugovora (pdf),
 5. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Zlatara (pdf),
 6. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zlatara (pdf),
 7. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (pdf),
 8. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada (pdf),
 9. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (pdf),
 10. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada (pdf),
 11. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zlatara za 2017. godinu (pdf),
 12.  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zlatara (pdf),
 13. Izvješće o radu gradonačelnice Grada Zlatara za razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017. (pdf).

Odgovori

Dokumenti