7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 15. ožujka 2018. godine doneseni su slijedeći akti:

 1. Zaključak o usvajanju Zapisnika 6. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Zaključak o primanju na znanje Informacije o općem stanju sigurnosti na području Grada Zlatara tijekom 2017. godine (pdf),
 3. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta dr. Jurja Žerjavića za 2017. godinu (pdf),
 4. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Zlatar za 2017. godinu (pdf),
 5. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Galerije izvorne umjetnosti Zlatar za 2017. godinu (pdf),
 6. Odluka o razrješenju i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Galerije izvorne umjetnosti Zlatar (pdf),
 7. Sustav civilne zaštite na području Grada Zlatara:
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zlatara za 2017. godinu (pdf),
  • Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
 8. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu (pdf),
 9. Izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu:
  • I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf) ,
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
 10. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2018. do 2020. godine (pdf),
 11. Programi:
  1. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
  2. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
  3. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
  4. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
  5. Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
 12. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu (pdf),
 13. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o jednostavnoj nabavi (pdf),
 14. Zaključak o usvajanju Izvješća davatelja usluge Komunalac Konjščina (pdf),
 15. Odluka o kupnji zemljišta za dogradnju Dječjeg vrtića “Uzdanica” Zlatar (pdf).

 

Odgovori

Dokumenti