7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA ZLATARA
23. ožujka 2018.
NAJAVA 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA
23. ožujka 2018.

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 15. ožujka 2018. godine doneseni su slijedeći akti:

 1. Zaključak o usvajanju Zapisnika 6. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
 2. Zaključak o primanju na znanje Informacije o općem stanju sigurnosti na području Grada Zlatara tijekom 2017. godine (pdf),
 3. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta dr. Jurja Žerjavića za 2017. godinu (pdf),
 4. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Zlatar za 2017. godinu (pdf),
 5. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Galerije izvorne umjetnosti Zlatar za 2017. godinu (pdf),
 6. Odluka o razrješenju i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Galerije izvorne umjetnosti Zlatar (pdf),
 7. Sustav civilne zaštite na području Grada Zlatara:
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zlatara za 2017. godinu (pdf),
  • Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
 8. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu (pdf),
 9. Izmjene i dopune Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu:
  • I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf) ,
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
 10. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2018. do 2020. godine (pdf),
 11. Programi:
  1. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
  2. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
  3. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
  4. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
  5. Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf),
 12. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu (pdf),
 13. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o jednostavnoj nabavi (pdf),
 14. Zaključak o usvajanju Izvješća davatelja usluge Komunalac Konjščina (pdf),
 15. Odluka o kupnji zemljišta za dogradnju Dječjeg vrtića “Uzdanica” Zlatar (pdf).

 

Odgovori

Dokumenti