NACRT III. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

JAVNI POZIV ZA MJERU 2: USTUPANJE IKT OPREME NA KORIŠTENJE ZA POTREBE POSLOVANJA
9. studenoga 2018.
NACRT PLANA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU
12. studenoga 2018.
 Grad Zlatar 12. studenoga 2018.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt III. izmjene i dopune plana proračuna za 2018. godinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. studnoga 2018. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na adresu elektroničke pošte: grad@zlatar.hr

Nacrt III. izmjene i dopune Proračuna za 2018.

Obrazac za prijedloge

Odgovori

Dokumenti