8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 26. ožujka 2018. godine doneseni su slijedeći akti:

  1. Zaključak o usvajanju Zapisnika 7. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
  2. Odluka o zaključenju sudske nagodbe u pravnoj stvari između tužitelja Grada Zlatara i tuženika Zagorje distribucija d.o.o. Belec (pdf)

Odgovori

Dokumenti