9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA (MANDAT 2017.-2021.)

Na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatara održanoj 16. travnja 2018. godine doneseni su slijedeći akti:

  1. Zaključak o usvajanju Zapisnika 8. sjednice Gradskog vijeća (pdf),
  2. Odluka o imenovanju zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada Zlatara (pdf),
  3. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar za 2017. godinu (pdf),
  4. Odluka o načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa (pdf),
  5. Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Zlatara (pdf),
  6. Odluka o uređenju prometa na području Grada Zlatara (pdf),
  7. Zaključak o donošenju Odluke o davanju brisovnog očitovanja na nekretnini (pdf),
  8. Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Zlatara za 2018. godinu (pdf).

Odgovori

Dokumenti