ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA

Grad Zlatar pristupio je asfaltiranju dijela nerazvrstane ceste Donja Batina – Miceki. Ova cesta prva je od ukupno 5 nerazvrstanih cesta s područja Grada Zlatara, koje će se asfaltirati, a u čije su se sufinanciranje uključili i sami građani.

img_4563 img_4564 img_4565 img_4566 img_4568 img_4569

Comments are closed.

Dokumenti