Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Zlatara

Po ishođenju građevinske dokumentacije i provedene javne nabave sukladno zakonu, Grad Zlatar je za izvođenje radova, kao najpovoljnije, izabrao izvođače Tegra d.o.o. iz Čakovca i Cesta Varaždin d.d..

Planirano je asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima Zlatar, Belec, Donja Batina i Martinščina.

 

Do sada su završene sljedeće dionice:

Naselje Belec:

 1. Belečko Završje – Vrlci u dužini 1100 m
 2. Malo Repno – Bočkali u dužini 77 m
 3. Belečko Završje – Budeni u dužini 310 m
 4. Hanžeki – Minđaki u dužni 750 m

Naselja Donja Batina – Martinščina:

 1. Kadoići – Bisaščak u dužini 150 m
 2. Škrlčevina, dužina 400 m
 3. Gradec, dužina 850 m

 

U tijeku su radovi u naselju Zlatar:

 1. Ladislavec – Ključice u dužini 700 m
 2. Martinečka odvojak zapad u dužini 33 m
 3. Borkovec odvojak Hopek u dužini 110 m
 4. Cetinovec – Lobor u dužini 1100 m
 5. Cetinovec – Mače u dužini 260 m
 6. Juraja Brnjuge, dužina 480 m

 

Odgovori

Dokumenti