Dan karijera u Srednjoj školi Zlatar

U petak, 30. studenoga 2012. godine. Savjet mladih Grada Zlatara u Srednjoj školi Zlatar organizira Dan karijera 2012.

Kod maturanata se javlja jedan velik problem, a to je neinformiranost o raznim aspektima vezano uz studiranje (studiji, smjerovi, prehrana, putovanje, smještaj, mogućnosti za vannastavne aktivnosti, društveni život, mogućnosti nakon zapošljavanja). Upravo je cilj Dana karijera informirati maturante i približiti im studentski život. Maturanti će na licu mjesta, između ostalog, biti upoznati s informacijama o stanju na tržištu rada zanimanja te će imati mogućnost izravno dobiti odgovore na brojna pitanja vezana uz studiranje.

Program je osmislio i organizira Savjet mladih Grada Zlatara (Ljiljana Adanić, Valentina Auguštan, Nikola Kadoić, Tihana Kunić, Martina Špoljar).

 

Odgovori

Dokumenti