DANI KAJKAVSKE RIJEČI ZLATAR 2015.

Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića Zlatar kao koordinator programa tradicionalne manifestacije DANI KAJKAVSKE RIJEČI, poziva udruge i ustanove s područja Grada Zlatara zainteresirane za sudjelovanje u programu manifestacije, da se sa svojim prijedlozima jave u Pučko otvoreno učilište (tel: 466 823 ili e-mail: uciliste.zlatar@hi.htnet.hr). Manifestacija se ove godine planira održati u vremenu od 19. do 27. rujna.

Odgovori

Dokumenti