DANI KAJKAVSKE RIJEČI ZLATAR 2016. – ZAHVALA DONATORIMA I SPONZORIMA

Grad Zlatar i Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića Zlatar zahvaljuju institucijama, tvrtkama i pojedincima koji su sponzorstvima ili donacijama omogućili realizaciju tradicionalne manifestacije Dani kajkavske riječi Zlatar 2016.:

Hrvatska gospodarska komora, Croatia osiguranje d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d., Školska knjiga d.d., Zagreb, Preis super d.o.o. Zlatar, Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, PZC Varaždin d.d., Tegra d.o.o., Čakovec, Auto-škola „RALLY“ d.o.o., Zlatar, Javni bilježnik Zvonimir Bartolek, Zlatar, Veterinarska stanica Zlatar Bistrica, Ljekarna Biserka Posarić, Konjščina, Trgocentar d.d., Zabok, Atelier Varga, Zlatar, Tintilin d.o.o., Zlatar, Foto studio „Marta“, Zlatar, Mesnica i trgovina Sumpor, Zlatar, Zlatni lampaš, Zlatar, Dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar, Niskogradnja Hren d.o.o., Donja Stubica, Udruga vinara „Pajdaš“, Zlatar, Udruženje obrtnika Zlatar, Cvjećarnica „Trag prirode“, Zlatar.

Zahvaljujemo udrugama koje su sudjelovale u pripremi degustacija te organizacijom događanja, nastupom u programu i na bilo koji drugi način doprinijele ostvarenju manifestacije.

Comments are closed.

Dokumenti