DARIVANJE DJECE ROĐENE U 2017.

U srijedu, 25. travnja, u Gradskoj vijećnici održano je darivanje djece rođene u 2017. godini.

Ukupno je darivano 54 djece, a za tu je namjenu utrošeno 182.000,00 kuna.

Po prvi puta iznosi naknada ovisili su o broju djece u obitelji, pa je tako naknada za prvo dijete iznosila 2.000,00 kuna, za drugo 3.000,00, treće 5.000,00, a četvrto 7.000,00 kuna. Darivano je ukupno četvoro četvrte djece u obitelji, jedanaestoro treće djece, dvadesetjedno drugo dijete, te osamnaestoro prve djece u obitelji.

Izmjenom Odluke o socijalnoj skrbi za peto dijete u obitelji predviđena je naknada 10.000,00 kuna, šesto 15.000,00, a za sedmo i svako iduće 20.000,00 kuna, no ove godine nije bilo takvih naknada.

Čestitamo svim roditeljima, a djeci želimo mnogo sreće u životu.

Roditelji koji žele preuzeti fotografije s darivanja mogu se javiti u Jedinstveni upravni odjel.

 

Odgovori

Dokumenti