DODJELA PRIZNANJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Krapinsko – zagorska županija raspisala je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Krapinsko – zagorske županije.

Priznanja Krapinsko – zagorske županije su:

Plaketa Krapinsko – zagorske županije za

  • životno djelo – dodjeljuje se pojedincima za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Županiji. Svake godine može se dodijeliti samo jedna plaketa za životno djelo.
  • doprinos ugledu i promociji Krapinsko – zagorske županije – dodjeljuje se građanima, udrugama građana, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama s područja Županije, kao i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i fizičkim i pravnim osobama izvan područja Županije te drugim državama i međunarodnim organizacijama, zaslužnim za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Krapinsko – zagorske županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne uprave i samouprave u zemlji i inozemstvu, te razvoj Županije ili pojedinih djelatnosti u Županiji. Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije plakete za doprinos ugledu i promociji Županije.
  • iznimno postignuće u protekloj godini – dodjeljuje se fizičkim odnosno pravnim osobama s područja Županije za iznimna postignuća u prethodnoj godini na bilo kojem području rada i djelovanja. Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije plakete za iznimno postignuće u protekloj godini.

Povelja Krapinsko – zagorske županije – dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značenja za Županiju. Svake godine može se dodijeliti najviše pet Povelja Krapinsko-zagorske županije.

Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati:

  • za pojedince – vrstu priznanja za koju se kandidat predlaže, životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata, temeljito obrazloženje razloga predlaganja,
  • za pravne osobe – vrstu priznanja za koju se pravna osoba predlaže, osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada, temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

Prijedlog za dodjelu priznanja može se dati i posmrtno.

Prijedlozi za dodjelu priznanja podnose se Povjerenstvu za priznanja Krapinsko – zagorske županije osobno ili poštom putem Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine, Krapina, Magistratska 1 ili elektroničkim putem na e-mail adresu: poziv-priznanja@kzz.hr,

Prijedlozi moraju biti dostavljeni zaključno s 1. ožujka 2023. godine bez obzira na način dostave.

Više informacija: https://www.kzz.hr/javni-poziv-za-podnosenje-prijedloga-za-dodjelu-zupanijskih-priznanja-2023


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti