DOKUMENTACIJA ZA ČLANSTVO U LAG “ZELENI BREGI”

Obavještavaju se zainteresirani subjekti o sadržaju potrebne dokumentacije vezane uz članstvo u LAG-u “Zeleni bregi”. Riječ je o sljedećoj dokumentaciji:

1. Odluka o pristupanju (obrt/udruga/OPG/trgovačko društvo/ustanova – nalazi se u prilogu te na stranicama LAG-a)
2. Pristupnica (nalazi se u prilogu te na stranicama LAG-a)
3. Preslika Rješenja Trgovačkog suda (za ustanove i trgovačka društva)/Preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (za OPG)/Preslika obrtnice (za obrte)/Preslika Izvoda iz Registra udruga ili Preslika Rješenja udruge (za udruge)/Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD (za čelnike jedinica lokalnih samouprava)
4. Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje (ustanove, poduzeća, OPG-a, udruge ili obrta) te preslika osobne iskaznice imenovane osobe (u slučaju da predstavnik nije ujedno i osoba ovlaštena za zastupanje)
5. Preslika Odluke nadležnog tijela pravne/fizičke osobe

Potrebna dokumentacija se dostavlja osobno u Ured LAG-a Marija Bistrica ili  potpisana, pečatirana i skenirana na e-mail: lea.mahmet@zeleni-bregi.hr.

odluka_ustanova

odluka_udruge

odluka_poduzeca

odluka_opg

odluka_obrti

lag_pristupnica

Odgovori

Dokumenti