DOPUNSKA IZOBRAZBA ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA 18. I 24. VELJAČE

Poštovani poljoprivrednici – vinogradari, ratari, voćari, povrtlari!

U Zlataru će se 18. i 24. veljače održati dopunska izobrazba za održivu uporabu pesticida, obvezna za sve vlasnike iskaznica nakon isteka roka od 5 godina na koji su iskaznice izdane.

Izobrazba u trajanju od 5 sati održat će se u Gradskoj vijećnici u Parku hrvatske mladeži 2, s početkom u 17 sati.

Prijave za jedan od navedenih termina primaju se na broj telefona 042 770 530 ili na mail info@uciliste-ivanec.hr

Odgovori

Dokumenti