DOPUNSKA IZOBRAZBA ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA 19. SVIBNJA

Još jedan termin za Dopunsku izobrazbu za održivu uporabu pesticida, obveznu za sve vlasnike iskaznica nakon isteka roka od 5 godina na koji su iskaznice izdane, planiran je u Zlataru 19. svibnja 2021. u 17 sati, u Gradskoj vijećnici, Park hrv. mladeži 2.  Prijave se primaju na broj telefona 042 770 530 ili na mail info@uciliste-ivanec.hr

Odgovori

Dokumenti