DOPUNSKA IZOBRAZBA ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA 3. OŽUJKA

Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića Zlatar obavještava zainteresirane da se u Zlataru organizira dopunska izobrazba za održivu uporabu pesticida, obvezna za sve vlasnike iskaznica nakon isteka roka od 5 godina na koji su iskaznice izdane.

Dopunsku izobrazbu u trajanju od 5 sati održat će POU Đuro Arnold iz Ivanca, u prostoru Gradske vijećnice u Zlataru, u utorak, 3. ožujka  s početkom u 17 sati. Predbilježbe i informacije na broj telefona 042 770 530 ili na mail info@uciliste-ivanec.hr Zainteresirani se ujedno mogu predbilježiti za program Osnovne izobrazbe za održivu uporabu pesticida u trajanju od 15 sati.

Odgovori

Dokumenti