DOPUNSKA IZOBRAZBA ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA 4. OŽUJKA

Dopunska izobrazba za održivu uporabu pesticida, obvezna za sve vlasnike iskaznica nakon isteka roka od 5 godina na koji su iskaznice izdane, održat će se ponovo u Zlataru u četvrtak, 4. ožujka 2021. u 17 sati, u Gradskoj vijećnici, Park hrv. mladeži 2.
Izobrazbu provodi Pučko učilište Đuro Arnold iz Ivanca, a prijave se primaju na broj telefona 042 770 530 ili na mail info@uciliste-ivanec.hr

Odgovori

Dokumenti