ENCIKLOPEDIJA HRVATSKOG ZAGORJA

Enciklopedija Hrvatskog zagorja, prva enciklopedija o Hrvatskom Zagorju ikad, objavljena je u nakladi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, a na poticaj i uz potporu Krapinsko-zagorske županije.

Enciklopedija obuhvaća 1947 natuknica različite tematike na približno 1000 stranica. Raspon obrađenih pojmova tematski se kreće od geologije i arheologije, obuhvaća prirodoslovna obilježja regije, podatke o naseljima i stanovništvu, etnografska i jezikoslovna obilježja, obavijesti o kulturnom stvaralaštvu i postignućima, bogatoj umjetničkoj i spomeničkoj baštini, nakladništvu i prosvjeti, politici i gospodarstvu te seže sve do sporta i zabave. Na je Enciklopediji radilo 130 autora, a zajedno s drugim zavodskim djelatnicima i fotografima u njenoj izradi sudjelovalo je više od 150 suradnika.

Svi zainteresirani građani Enciklopediju mogu kupiti preko Leksikografskog zavoda, a više informacija dostupno je u prilogu.

Enciklopedija Hrvatskog Zagorja

 

Comments are closed.

Dokumenti