Fitness/street workout park Zlatar k.č.br. 62/1 k.o. Zlatar

Naziv projekta:

Fitness/street workout park Zlatar k.č.br. 62/1, k.o. Zlatar

Kratki opis projekta:

Projekt je usmjeren na izgradnju i opremanje Fitness/Street Workout parka Zlatar, čime se doprinosi ispunjenju potreba građana za provođenjem sportskih aktivnosti i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena, proširenju lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo te poboljšanju životnih uvjeta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Provedbom projekta izgradit će se i opremiti Fitness/Street Workout park. Urediti će se teren, ugraditi antitraumatska gumena podloga te postaviti 6 sprava za vježbanje na otvorenom - veslarica, kombinirana stolica, kosa klupa, paralelna preča, sprava za istezanje nogu, horizontalne ljestve. Vježbalište će se od travnate površine odvojiti rubnjacima, a pješačka staza biti će opločena betonskim kockama. U sklopu vježbališta postavit će se urbana oprema - 4 klupe za sjedenje, 3 koša za smeće, 2 stalka za bicikle te informativne ploče.

Ukupna vrijednost projekta:

329.175,00 HRK

Iznos dodijeljene potpore:

148.250,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU:

133.425,00 HRK – 90%

Iznos koji sufinancira RH:

14.825,00 HRK – 10%

Kontakt osoba za više informacija:

Monika Švenda, mag. oec.
+385 49466627
grad@zlatar.hr

Dokumenti