Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zlatara objavljuje:

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zlatara objavljuje pravovaljane kandidature i zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Zlatara:  Rjesenje-zbirno gradonacelnik

te pravovaljane kandidacijske liste i zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članica/članova Gradskog vijeća Grada Zlatara: Rjesenje-zbirno vijece

Odgovori

Dokumenti