I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZLATARA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023.

Grad Zlatar otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za I. izmjenu i dopunu Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2021. – 2023.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. rujna 2020. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na mail: grad@zlatar.hr

1. izmjena Plana razvojnih programa za 2021.-2023

Obrazac za prijedloge

Odgovori

Dokumenti