II. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZLATARA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2020. – 2022.:

Obrazac izvjesca o provedenom savjetovanju

Odgovori

Dokumenti