ISPLATA JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMITKA UMIROVLJENICIMA

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. prosinca 2023., donijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina.

Tko ima pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja u ožujku 2024.?

 • korisnici hrvatske mirovine, kojima je pravo na mirovinu priznato do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023. najkasnije na dan 15. veljače 2024.
 • korisnici mirovine, kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz inozemstva*
 • korisnici mirovine s prebivalištem u RH, kojima se mirovina isplaćuje samo iz inozemstva*
 • korisnici mirovine ostvarene u RH, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu
 • korisnici mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, a priznato im je pravo na mirovinu do 31. prosinca 2023. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2023. najkasnije na dan 15. veljače 2024.

Koji su uvjeti za isplatu jednokratnog novčanog primanja?

 • prebivalište u RH
 • korisnici samo inozemne mirovine moraju imati prebivalište u RH u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke Vlade RH (od 21. prosinca 2023.)
 • ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne smije prelaziti iznos od 840,00 eura, bilo da je riječ o mirovini ostvarenoj u RH, mirovini koja se isplaćuje uz hrvatsku mirovinu ili samo inozemnoj mirovini
 • dostava dokaza o neto iznosu mirovine za prosinac 2023. godine

Tko treba dostaviti dokaz o netoiznosu inozemne mirovine za prosinac 2023.?

 • korisnici hrvatske mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva
 • korisnici samo inozemne mirovine (kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u RH na koji se isplaćuje inozemna mirovina)
 • korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 840,00 eura (trebaju dostaviti izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu)

Tko nema pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?

 • korisnici koji nemaju prebivalište u RH
 • korisnici nacionalne naknade za starije osobe

Kako predati dokaz o visini inozemne mirovine?
Dokaz (potvrdu) o visini mirovine može se dostaviti popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a te putem online obrasca, dostupnog na web stranici HZMO-a. Korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na inozemnu mirovinu, na Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine ili online obrascu trebaju označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu.
Rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine: 29. veljače 2024.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti