IZABRANI ČLANOVI DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA

U suradnji sa Gradom Zlatarom i Društvom naša djeca, Osnovne škole Belec i Zlatar provele su izbore predstavnika u budućem Dječjem gradskom vijeću Grada Zlatara. Na izborima su sudjelovali učenici petih, šestih i sedmih razreda, koji će između sebe birati dječjeg gradonačelnika i zamjenika.
Dječje gradsko vijeće ima za cilj ostvarivanje temeljnih dječjih prava zajamčenih Konvencijom o pravima djece, osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta življenja u Gradu Zlataru, te je jedan od koraka dobivanja statusa “Grad-prijatelj djece”.
Konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća održat će se u subotu, 20. veljače 2016. godine, u prostoru Gradske vijećnice Grada Zlatara.
Čestitamo izabranim učenicima te im želimo puno uspjeha u radu!

Odgovori

Dokumenti