IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA 31.05.2015. –BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12), članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zlatara d o n o s i

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na području Grada Zlatara određuje se sljedeće biračko mjesto:

1.) Biračko mjesto broj 1 u Gradu Zlataru, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar

koje obuhvaća birače srpske nacionalnosti

s prebivalištem u Zlataru, Budinščini, Hraščini, Konjščini, Loboru, Maču, Mihovljanu, Novom Golubovcu i Zlatar Bistrici.
U Krapini, 19.05.2015.

Predsjednica
Nataša Večković Jurman

Rješenje o određivanju biračkih mjesta (pdf)

Odgovori

Dokumenti