IZRADA IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ZLATARA

Temeljem čl. 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju obavještavamo o izradi IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zlatara:

Odluka o izradi IV. izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zlatara

Odgovori

Dokumenti