J A V N I P O Z I V za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zlatara


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

J A V N I P O Z I V za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zlatara

Savjet mladih Grada Zlatara se osniva kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Zlatara.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zlatara imaju:
• udruge mladih i udruge koje se bave mladima
• učenička vijeća i studentski zborovi
• drugi oblici organiziranja mladih.

Kandidati za članove Savjeta mladih Grada Zlatara moraju biti hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Zlatara u dobi od petnaest (15) do dvadesetdevet (29) godina života.
Prijedlog mora sadržavati: Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zlatara podnosi se u pisanom obliku s obrazloženjem, na propisanom obrascu koji sadrži:

• naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
• podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),
• obrazloženje prijedloga.
Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Prijedlog kandidata se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara na propisanom obrascu (koji je dostupan na službenoj internetskoj stranici Grada Zlatara grad@zlatar.hr ili se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara) u roku od 30 dana od objave javnog poziva na oglasnoj ploči Grada Zlatara, na službenoj internetskoj stranici Grada Zlatara i putem Radio Zlatara.
Prijedlozi kandidata se podnose osobno ili putem pošte u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, 49250 ZLATAR, s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih“.

Javni poziv Savjet mladih
Prijedlog kandidataJAVNI-POZIV-Savjet-mladih


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti