JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE

PROVEDBA AKCIJE ORALNOG CIJEPLJENJA LISICA U RH
1. lipnja 2018.
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI – PARTNERIMA U PROJEKTU “MIPOS”
6. lipnja 2018.

Grad Zlatar dana 13. veljače 2018. otvario je javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Zlatar, te Općine Budinščina, Hrašćina i Konjščina.

Na predloženi nacrt PRŠI-ja pristigli su komentari poduzeća VIPnet d.o.o. i Hrvatski telekom d.d.

Odgovori na komentare dostupni su na slijedećim poveznicama:

  1. Vipnet-PRŠI Zlatar v.2.3
  2. HT-PRŠI Zlatar v.2.3

Odgovori

Dokumenti