JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZLATAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 350-01/13-01/02

URBROJ: 2211/01-02-14-35

Zlatar, 15. 09. 2014.

 

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

(„Narodne novine“ broj 76/07; 38/09; 55/11; 90; 50/12), Grad Zlatar

u svojstvu nositelja izrade Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog

plana uređenja Grada Zlatara, a zastupan po gradonačelniku Stanku

Majdaku, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana

uređenja Grada Zlatara

 

1. Javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog

plana uređenja Grada Zlatara (u daljnjem tekstu: Ciljane izmjene)

održat će se u vremenu od 30. rujna do 15 listopada 2014.godine.

2. Tijekom trajanja Javne rasprave Prijedlog Ciljanih izmjena bit će

izložen na javni uvid, radnim danom u vremenu od 7,30 do 14,30

u prostorijama Grada Zlatara u Zlataru – Park hrvatske mladeži 2,

drugi kat lijevo.

3. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja Ciljanih izmjena

održat će se dana 07. listopada 2014. godine s početkom u 10 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Zlatara u Zlataru – Park hrvatske mladeži

2, drugi kat desno.

4. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku na prijedlog

Plana mogu se davati tijekom trajanja Javne rasprave zaključno s 15.

listopadom 2014. godine.

5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi je slijedeći:

– tijela i osobe određene propisima koja su dala zahtjeve (podaci,

planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog

plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana

očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka iz točke 4. ove

objave, dok će se u protivnom smatrati da nemaju primjedbi

– građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

– imaju pravo pristupa na javni uvid u navedeni Prijedlog Ciljanih

izmjena

– postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim

rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu

sudionika u javnoj raspravi

– mogu upisati svoje prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi

koja se nalazi uz prijedlog Plana

– daju se primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

– upućuju nositelju izrade – Gradu Zlataru – 49 250 Zlatar, Park

hrvatske mladeži 2, pisane prijedloge i primjedbe do roka iz

točke 4. ove objave

6. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu

dostavljeni u zadanim

rokovima iz ove objave, nisu čitko napisani, bez imena i adrese

podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća u javnoj

raspravi.

7. Ova objava objavljuje se na Oglasnoj ploči Grada Zlatara, Radio

Zlataru, web stranicama Grada Zlatara; Krapinsko-zagorske

županije; Ministartstva i Večernjem listu dana 21. rujna 2014.

godine, tj. osam dana prije početka rasprave.

 

GRADONAČELNIK

Stanko Majdak

 

Poziv preuzmite ovdje Javna rasprava


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti