JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ZLATARA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Temeljem članka 96. i 98 . Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), Grad Zlatar u svojstvu nositelja izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara, a zastupan po gradonačelniku Stanku Majdaku, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara

1. Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Zlatara (u daljnjem tekstu: Prijedlog III. izmjena) održat će se u vremenu od 30.
studenog do 7. prosinca 2015. godine.
2. Tijekom trajanja Javne rasprave, Prijedlog III. izmjena bit će izložen na javni uvid
radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati u prostorijama Grada Zlatara u Zlataru,
Park hrvatske mladeži 2, drugi kat lijevo.
3. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja Prijedloga III. izmjena održat će se 4. prosinca
2015. godine s početkom u 11 sati u Gradskoj vijećnici Grada Zlatara u Zlataru,
Park hrvatske mladeži 2, drugi kat desno.
4. Očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku na Prijedlog III. izmjena
mogu se davati tijekom trajanja Javne rasprave zaključno s 8. prosincem 2015. godine.
5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi je slijedeći:
– tijela i osobe određene propisima koja daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i
propisani dokumenti) za izradu prostornih planova iz područja svog djelokruga
dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka iz točke 4. ove
objave, dok će se u protivnom smatrati da nemaju primjedbi
– građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
– imaju pravo pristupa na javni uvid u navedeni Prijedlog III. izmjena
– postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u
pisanom obliku prema zahtjevu sudionika u javnoj raspravi
– mogu upisati svoje prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz
Prijedlog III. izmjena
– daju se primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
– upućuju nositelju izrade – Gradu Zlataru – 49 250 Zlatar, Park hrvatske mladeži 2,
pisane prijedloge i primjedbe do roka iz točke 4. ove objave
6. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u zadanim
rokovima iz ove objave, nisu čitko napisani, bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti
u obzir u pripremi izvješća u javnoj raspravi.
7. Ova objava objavljuje se na Oglasnoj ploči Grada Zlatara, Večernjem listu
i web – stranici Ministarstava graditeljstva i prostornog uređenja i Grada Zlatara.

GRADONAČELNIK
Stanko Majdak

Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara (pdf)

zaključak_prostorni plan


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti