JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTRONOG PLANA UREĐENJA GRADA ZLATARA

Gradonačelnica Grada Zlatara Jasenka Auguštan-Pentek donijela je Zaključak o utvrđivanju prijedloga IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zlatara za javnu raspravu i objavi javne rasprave:

“Temeljem članka 95. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13,65/17,114/18 i 39/19) – u daljnjem tekstu „Zakon“, i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36A/13, 9/18, 9/20 i 17A/21) gradonačelnica Grada Zlatara donosi:

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju prijedloga IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zlatara

za javnu raspravu i objavi javne rasprave

 

Članak 1.

Temeljem Nacrta prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara, utvrđujem prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara (u daljnjem tekstu Prijedlog plana) za javnu raspravu i upućujem ga na javnu raspravu.

Članak 2.

Javna rasprava u trajanju petnaest (15) dana, održat će se u vremenu od 19. srpnja 2021. do 2. kolovoza 2021. godine.

Članak 3.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.

Članak 4.

Javno izlaganje održat će se 21. srpnja 2021. godine u gradskoj vijećnici Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, s početkom u 11 sati.

Članak 5.

Posebna obavijest o javnoj raspravi dostaviti će se javnopravnim tijelima temeljem članka 97.  i članka 101. Zakona o prostornom uređenju.

Članak 6.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostavljati zaključno do 2. kolovoza 2021. godine neposredno u Grad Zlatar, u Knjigu primjedbi, putem pošte na adresu Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar, te u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Članak 7.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Članak 8.

Javna rasprava objavit će se prema Zakonu, a objava je u nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara.

Članak 9.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

GRADONAČELNICA

Jasenka Auguštan-Pentek, bacc.oec.”

 

Zaključak o utvrđivanju prijedloga IV. izmene i dopune PPUG Zlatara za javnu raspravu i objavi javne rasprave

Prijedlog plana za javnu raspravu

 

 

 

 


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti