JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Zlatara


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 190

Na temelju Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 18/11), gradonačelnik Grada Zlatara raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Članak 1.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji imaju prebivalište na području Grada Zlatara i koji nisu korisnici stipendije ili novčane pomoći odobrene od strane Krapinsko-zagorske županije ili drugih državnih tijela (dalje u tekstu: Stipendisti) te ispunjavaju sljedeće uvjete:
1. učenici:
– da su redoviti učenici srednje škole te da im je prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno 8. razred osnovne škole najmanje 4,00
– da su državljani Republike Hrvatske
2. studenti:
– da su redoviti studenti
– da su državljani Republike Hrvatske

Članak 2.
Stipendije se odobravaju za školsku godinu 2013/2014., tj. za učenike srednjih škola za razdoblje od listopada do lipnja sljedeće godine, a za studente za razdoblje od listopada do rujna sljedeće godine.

Članak 3.
Mjesečno stipendija za učenike srednjih škola iznosi 200,00 kn, a za studente 500,00 kn i isplaćuje se do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.
Broj stipendija ovisi o osiguranim sredstvima u proračunu Grada Zlatara, uz omjer: broj studentskih stipendija / broj đačkih stipendija = ½.

Članak 4.
Prijave s prilozima dostavljaju se na propisanim obrascima koji se mogu naći na web stranici Grada Zlatara www.zlatar.hr ili podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara na adresi Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49250 ZLATAR, osobno ili preporučeno poštom.
Članak 5.
Rok za prijavu je 30 dana od dana objave ovog natječaja na oglasnoj ploči Grada Zlatara. Natječaj se oglašava i putem Radio Zlatara.

Članak 6.
Zahtjevu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Potvrdu škole – fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2012. godini, s obveznim navođenjem godine školovanja – studija i struke
2. Presliku svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja, a studenti i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita
3. Dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju ostvarenim u zadnjoj godini završenog školovanja
4. Izjavu roditelja o članovima obitelji (na posebnom obrascu, koji se može naći na web stranici Grada Zlatara www.zlatar.hr ili podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara)
5. Službene potvrde – podatke o prihodima svih članova obitelji za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja
6. Ostalu dokumentaciju – službene potvrde kojima podnositelj zahtjeva dokazuje otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji (djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca invalida rada i vojnih i civilnih invalida rata, djeca bez oba roditelja, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, samohrani roditelji, broj ostalih članova obitelji koji se istovremeno školuju i djeca s teškoćama u razvoju u obitelji)
7. Presliku domovnice
8. Izjavu učenika/studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju ili novčanu pomoć

Članak 7.
Bodovanje zahtjeva vršit će se prema kriterijima utvrđenim u Odluci o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 18/11).

Članak 8.
Lista kandidata objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Zlatara i dostavlja svim sudionicima natječaja.

Članak 9.
Između Stipenditora i Stipendista zaključuje se Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobni odnosi, prava i obveze Stipenditora i Stipendista, sukladno Odluci o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 18/11).

Obrasce preuzmite ovdje: obrasci – Zlatar – 2013.
Tekst Javnog natječaja: Javni natječaj za stipendije(Zlatar2013)


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zlatar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zlatar/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107