JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA ZLATARA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Na temelju članka 5. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 28/15), gradonačelnik Grada Zlatara objavljuje :

Javni natječaj
za obavljanje poslova prijevoza pokojnika
koji se financiraju iz proračuna Grada Zlatara

I. – PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja je povjeravanje ugovorom na rok od četiri godine obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, prijevoza pokojnika kojima se ne može utvrditi identitet (nepoznatih osoba) i prijevoza pokojnika bez srodnika ili skrbnika koji su u trenutku smrti imali prebivalište odnosno boravište na području Grada Zlatara.

II. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POSTUPAK JAVNOG NATJEČAJA
Ponuditelji su u ponudi obvezni navesti cijenu prijevoza/km od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine ili mrtvačnice, s uključenim troškom preuzimanja.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave:
– izvadak iz odgovarajućeg registra za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
– presliku rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
– potvrdu porezne uprave da ponuditelj ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu,
– potvrdu Grada Zlatara da ponuditelj ima regulirane financijske obveze prema Gradu Zlataru,
– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da direktor odnosno odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđene ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak zbog gospodarskog kriminala – odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu,
– ovjerenu izjavu da će kao osiguranje izvršenja ugovora prije zaključenja ugovora Gradu Zlataru predati zadužnicu na iznos od 10.000,00 kn.
Odabir najpovoljnijeg ponuditelja provest će se prema sljedećim mjerilima: najniža ponuđena cijena uz dostavu svih traženih isprava.
Ponude se podnose u putem pošte preporučeno, s naznakom: „NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA„ u roku od 15 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Grada Zlatara, tj. od 01.02.2016. godine, na adresu: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49.250 Zlatar.
Sjednica povjerenstva za provedbu natječaja na kojoj će se otvoriti ponude, održat će se u prostorijama Grada Zlatara 22.02.2016. godine u 10.00 sati, kojoj mogu prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli ponude po ovom natječaju.
Ponude koje ne sadržavaju sve tražene isprave odbacit će se kao nepravovaljane.
Ponude koje nisu dostavljene u roku koji je određen oglasom neće se razmatrati i neotvorene će biti vraćene ponuditelju.
III. ZAKLJUČENJE UGOVORA
Gradonačelnik Grada Zlatara zaključit će Ugovor o obavljanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Zlatara s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem u roku 15 dana od izvršnosti Odluke o izboru ponuditelja kojem se povjerava obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Zlatara.

Javni natječaj


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zlatar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zlatar/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107