JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA ZLATARA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Gradsko vijeće Grada Zlatara, na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 29/11) , na 4. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2015. godine, upućuje

J A V N I P O Z I V
za predlaganje kandidata za članove
Savjeta mladih Grada Zlatara

Savjet mladih Grada Zlatara je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Zlatara i osniva se s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Zlatara. Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zlatara imaju:
• udruge mladih i udruge koje se bave mladima
• učenička vijeća i studentski zborovi
• drugi oblici organiziranja mladih.

Kandidati za članove Savjeta mladih Grada Zlatara moraju biti hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Zlatara u dobi od petnaest (15) do dvadesetdevet (29) godina života.
Prijedlog mora sadržavati: Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zlatara podnosi se u pisanom obliku s obrazloženjem, na propisanom obrascu koji sadrži:

• naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
• podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),
• obrazloženje prijedloga.

Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Prijedlog kandidata se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara na propisanom obrascu (koji je dostupan na službenoj internetskoj stranici Grada Zlatara www.zlatar.hr ili se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara) u roku od 30 dana od objave javnog poziva na oglasnoj ploči Grada Zlatara, na službenoj internetskoj stranici Grada Zlatara i putem Radio Zlatara.
Prijedlozi kandidata se podnose osobno ili putem pošte u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, 49250 ZLATAR, s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih“.

Javni poziv


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti