Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zlatara

 

Gradsko vijeće Grada Zlatara na svojoj 6. sjednici održanoj 17. veljače 2014. godine donijela je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zlatara. Savjet mladih Grada Zlatara je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Zlatara i osniva se s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Zlatara. Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zlatara imaju:

  • udruge mladih i udruge koje se bave mladima
  • učenička vijeća i studentski zborovi
  • drugi oblici organiziranja mladih.

Kandidati za članove Savjeta mladih Grada Zlatara moraju biti hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Zlatara u dobi od petnaest (15) do dvadesetdevet (29) godina života. Prijedlog mora sadržavati: Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zlatara podnosi se u pisanom obliku s obrazloženjem, na propisanom obrascu koji sadrži:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),
  • obrazloženje prijedloga.

 

Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Prijedlog kandidata se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara na propisanom obrascu do 2. travnja 2014. godine.

Prijedlozi kandidata se podnose osobno ili putem pošte u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, 49250 ZLATAR, s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih“.

OBRAZAC

JAVNI POZIV

Odgovori

Dokumenti