JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA ZA PARTICIPATIVNI DJEČJI PRORAČUN ZA 2020. GODINU

Krapinsko-zagorska županija je objavila Javni poziv s ciljem donošenja Participativnog dječjeg proračuna za 2020. godinu.

Od 2018. godine Krapinsko-zagorska županija nosi titulu „Županija-prijateljica djece“. Rezultat je to dugotrajnog truda i kontinuiranog rada za dječju dobrobit. U sklopu istoimenog projekta dodatno će se omogućiti aktivno uključivanje djece i mladih na lokalnoj i regionalnoj razini.

Link:

http://www.kzz.hr/javni-poziv-za-prijavu-prijedloga-za-participativni-djecji

-proracun-za-2020-godinu

Odgovori

Dokumenti