Javno predavanje „SEKSUALNO NASILJE“

Pozivaju se svi zainteresirani da u srijedu 14. svibnja 2014. godine dođu na javno predavanje pod nazivom „SEKSUALNO NASILJE“. Javno predavanje će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Zlatara (Park hrvatske mladeži 2) s početkom u 10 sati.  

Cilj predavanja je upoznavanje s osnovnim pojmovima vezanim uz problematiku seksualnog nasilja te upoznavanje sa mogućim mehanizmima zaštite (Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja). Predavačica će biti Antonija Hojt Ilić, prof. socijalne pedagogije (Ženska soba, voditeljica programa za mlade). Javno predavanje održati će se uz podršku Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko – zagorske županije. Nakon predavanja Irena Sarta, savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova Vlade RH predstaviti će  Konvenciju Vijeća Europe za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatiju pod nazivom Istanbulska konvencija.

Poziv možete preuzeti ovdje: Poziv na javno predavanje

Odgovori

Dokumenti