KARLA PREMOR PRVA DJEČJA GRADONAČELNICA GRADA ZLATARA

U subotu, 20. veljače, konstituiran je prvi saziv Dječjeg gradskog vijeća i Grad Zlatar je dobio prvu dječju gradonačelnicu. To je Karla Premor, učenica sedmog razreda Osnovne škole u Zlataru. Sjednicu je do izbora predsjednice vijeća vodila predsjednica DND-a grada Zlatara Svjetlana Mezak. Predstavila je osnovne zadatke mladih vijećnika, te istaknula kako je osnivanje Dječjeg gradskog vijeća jedan od koraka do dobivanja statusa “Grad – prijatelj djece”, inicijative pokrenute u suradnji s Gradom Zlatarom. Za predsjednicu Dječjeg gradskog vijeća izabrana je sedmašica zlatarske osnovne škole Iva Mikulec, te je pod njezinim predsjedanjem jednoglasno usvojen i Statut Dječjeg vijeća. Gradonačelnik Stanko Majdak obećao je podršku i suradnju mladim vijećnicima, u skladu s mogućnostima grada, kao i svu tehničku potporu i podršku.
Članovi Dječjeg gradskog vijeća iz Belca su Matea Runjak, Lovro Hanžek i Leonardo Škof, a iz Zlatara Florijan Lesičar i Naomi Ivančić Hudber, Nika Grzelja i Dominik Krušelj te Iva Mikulec i Karla Premor.

IMG_1998 IMG_1996  IMG_1987 IMG_1985

IMG_1993

Odgovori

Dokumenti